stress management stresshåndtering stressforebyggelse stress aktiv læring

Har du en kultur og struktur,
der forebygger og håndterer stress?

Stress skal tages alvorligt

Vær med til at skabe en kultur og struktur i din virksomhed, som forebygger og håndterer stress. Men hvordan og hvorfor opstår det? Og hvordan påvirker det din organisation?

Vi ved, at stress har mange negative fysiske og kognitive konsekvenser - både for dem, der rammes, men også for arbejdspladsen, der må undvære sygemeldte kollegaer.

Vi tror på en proaktiv tilgang, hvor virksomheder rustes til at identificere, håndtere og forebygge stress.

Faktisk kan man spille sig til en bedre forståelse for stress. Vores tilgang til stress hedder MAYDAY Stress Management.

Et spil om stress, kultur & struktur

MAYDAY Stress Management er et scenariebaseret og interaktivt læringsspil om stress. Spillet præsenterer deltagerne for et hold af kollegaer i en fiktiv virksomhed, som er under pres.

Spillet faciliterer sig selv. Det betyder, at deltagerne sikkert bliver guidet igennem spillets faser. Men samtidig afhænger deres læring og indsigter af deres egen indsats.

MAYDAY Stress Management tilbyder mange fordele for virksomheder, der ønsker at forebygge og håndtere stress.

Når deltagerne har været igennem spillet, bliver de i stand til bedre at:

  • Balancere kerneopgaver og uforudsete tasks, der kræver omprioritering og opmærksomhed
  • Identificere kollegaer under pres - og tage skridt til at hjælpe dem
  • Skabe og vedligeholde en stressforebyggende kultur og struktur i virksomheden
  • Identificere virksomhedens gode kvaliteter og områder,
    hvor der er plads til forbedring

Indsigt i din egen virkelighed

Deltagerne skal arbejde sammen om at løse en fiktiv virksomheds kerneopgaver, samtidig med at de skal forsøge at skabe en stressforebyggende virksomhedskultur og -struktur.

Spillet forudsætter, at deltagerne aktivt diskuterer, tager beslutninger, kommunikerer og interagerer. Denne proces danner grundlag for indsigter, refleksioner og perspektiver, som deltagerne kan overføre til deres egen virksomhed og virkelighed.

Har du mødt MAYDAY?

Hvad tilbyder vi din organisation?

Et forløb for hele virksomheden

Vi tilbyder et interaktivt kursusforløb til din virksomhed, hvor I selv driver processen.

I har mulighed for at leje vores MAYDAY Stress Management-værktøj til jeres egne stresskurser. I udpeger en eller flere facilitatorer, der står for selve kurserne. I jeres egen virksomhed. For jeres egne medarbejdere.

Vi anbefaler, at alle i virksomheden - både ledelse og medarbejdere - deltager. Det giver jer mulighed for at opnå en fælles forståelse for jeres udfordringer - og implementere nye tiltag til at forebygge og håndtere stress.

Oplæring af den spilansvarlige

Vi klæder jeres facilitatorer på til at afholde et kursus om forebyggelse og håndtering af stress for jeres egne medarbejdere og ledelse.

Kurset varer 6 timer, hvor jeres facilitatorer vil opnå grundlæggende viden om stress, forebyggelse, facilitering og aktiv læring. Samtidig vil de blive oplært i at spille MAYDAY Stress Management og indsamle data til brug i det virkelige liv.

Herefter er I klar til at spille jer til en bedre forståelse for stress og rent faktisk bruge resultaterne til at forebygge og håndtere stress.

Sparring & evaluering

Har I fået noget ud af MAYDAY?

Vi inviterer jeres facilitatorer til et opsamlingsmøde, hvor vi opsummerer og diskuterer resultaterne fra jeres interne stresskurser.

Her vil vi komme med konkrete værktøjer til at forbedre jeres kultur og struktur - så I bliver mere robuste og modstandsdygtige over for stress.

Vi tilbyder sparring omkring tiltag, som I kan implementere på tværs af organisationen. På den måde går jeres nye erfaringer ikke tabt, når hverdagen rammer.

Vil du vide mere om stress?

Bliv klogere på stress!

Er din organisation klar til at styrke jeres kultur og struktur,
så I er bedre rustet til at forebygge og håndtere stress?

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing